سفارش تبلیغ
صبا
ـ در سفارش به هشام : مبادا که حکمت را فرو افکنی و آن را نزد نادانان بنهی . [امام کاظم علیه السلام]

بسیج و سازندگی

                           سخن نخست:                           

 

با استعانت از پروردگارو  ادای تکلیف ؛

 

 در این وبلاگ خواهیم کوشید با توجه به آرمان های امام خمینی (ره) و شهدای گلگون کفن و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، قدمی در حد توان و وسع خود در جهت پیشرفت کشور برداریم. تمام نیروهای مومن و حزب اللهی کشور بسیجی اند و بسیجی بودن به معنای پاکبازی و ایثار و فداکاری در راه خداست و از این روست که بسیج اینک در تمام عرصه های علمی، ادبی، هنری، سیاسی، فناوری، اقتصادی، نظامی و ... فعالیت مستمر و موثر دارد. ما نیز خواهیم کوشید در همه زمینه ها مطلب بنویسیم و با دیگر وبلاگ نوبسان ارتباط برقرار کنیم.
راهنمایی‏های ارزنده‏ی شما یاریگر ما خواهد بود.
دریا ::: چهارشنبه 87/11/23::: ساعت 12:17 صبح

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در زمینه سازند گی کشور

 

 

* دستاورد یکم

توسعه شبکه های برق روستایی

دردوران رژیم پهلوی روستاهاو مناطق محروم کشور در همه زمینه ها به خاطر محرومیت از امکانات اولیه زندگی انسانی در رنج بودند . نعمت برق از جمله این امکانات بود که بخش وسیعی از مناطق محروم و روستاهای کشور از داشتن آن محروم بودند . برای مثال از مجموع 65هزار روستای مسکونی در سال 57تنها 4 هزار روستا دارای برق بودند (یعنی 6درصد ) . پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برق رسانی به روستاها و مناطق محروم در شمار هدفهای اسای دولت جمهوری اسلامی ایران  قرار گرفت و تا پایان سال 76 ، 204/44درصد از روستا ها صاحب نعمت برق شدند.                                                                                                                                                               * دستاورد دوم ‌

توسعه شبکه مخابراتی روستا ها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تنها ظرف مدت 3 سال علی رغم همه مشکلات ناشی از انقلاب و وجود بحرانهای داخلی و خارجی فراوان ،‌تعداد روستا ها ی دارای ارتباط تلفنی از 312 روستا در سال 1357 به 710روستا در سال 1360رسید . یعنی میزان تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی بیش از 2 برابر شد .و پس از پیروزی  انقلاب اسلامی ، توسعه شبکه مخابراتی روستاها در سرلوحه اقدامات اساسی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت ،‌به گونه ای که میزان ارتباط تلفنی در سال 77به 17885روستا افزایش یافت که بیش از 83 درصد جمعیت روستایی ایران  شامل می شود و کسب لوح تقدیر یونسکو به دلیل ارتباط رسانی به مناطق محروم روستایی ارمغان این تلاشها می باشد.                                                                                                                                                   

 * دستاورد  سوم

توسعه راههای روستایی و منا طق محروم

در پایان دوره رژیم پهلوی مجموع راههای روستایی احداث شده در کشور حدود8 هزار کیلومتر راه شوسه بوده است،‌اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا سال 1367حدود 49 هزار کیلومتر دیگر راه روستایی شوسه احداث شده و 6435کیلومتر راه روستایی نیز آسفالت گردید . از سال 1368تا 1374نیز 13042کیلومتر دیگر راه روستایی شوسه در کشور احداث گردید ، که تحول چشم گیری محسوب می گردد.

 

*‌دستاورد چهارم

‌توسعه شبکه آبرسانی روستاها و مناطق محروم

در دوران رژیم پهلوی تا پایان سال 57تعداد 12000روستا از نعمت آب آشامیدنی برخوردار بودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 67 به22257روستاو تا پایان سال 74به 30138روستا افزایش یافت . در طی 17سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی (از سال 57 تا 74) تعداد 18138روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند . به عبارت دیگر در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط هر روز 3 روستااز نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردارشده اند.   

                             

* دستاورد پنجم   

توسعه وتجهیز شبکه های بهداشت و درمان روستاها و مناطق محروم

به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به سیاستهای اصولی نظام درجهت رسیدگی به امور مستضعفین و محرومیت زدایی از روستاها و مناطق محروم کشور ، اقدامات گسترده ای در امور بهداشتی و درمانی روستاها و مناطق محروم صورت پذیرفته است از جمله : افزایش تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی(افزایش 53درصد ی نسبت به سال 57)، 6 برابر شدن تعداد خانه های بهداشت روستایی (نسبت به سال 57) ، تحت پوشش قرار دادن بیش از 22 میلیون نفر از روستاییان و عشایر کشور در طرح بیمه خدمات درمانی و پرداخت 75درصد هزینه های بستری و 70در صد هزینه های سرپایی تخصصی آنان بدون دریافت حق سرانه ، افزایش 5/5 درصدی تعداد واحدهای مسکونی روستایی برخورداراز حمام (نسبت به سال 57)

 

* دستاورد ششم

تاسیس و اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره )

با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز مجدد فعالیتها در کشور ، لزوم حمایت از نیازمندان در صدر برنامه های نظام قرار گرفته و دقیقاً 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به عنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ 14اسفند ماه 57، کمیته امداد امام خمینی (ره )‌با صدور حکم پر خیر و برکت و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برایمدت نامحدود تشکیل گردید. شاخه های عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره ) عبارتند از :‌کارگاههای خود کفایی  ،طرح مددجویی،‌طرح شهید رجایی،‌حمایت ازخانواده  زندانیان ، امور بیمه و خدمات درمانی اقشار نیازمند ،‌خدمات فرهنگی و آموزشی ، خودکفایی مددجویان ،‌خدمات عمرانی ، طرح اطعام و افطار محرومین ،‌طرح اکرام ، طرح کمک ازدواج و تامین جهیزیه ،‌پرداخت قرض الحسنه و.....

 

*دستاورد  هفتم

بنیاد مستضعفان و خدمات آن به محرومین و مستضعفین

قبل از انقلاب اسلامی ، خاندان هزار فامیل بر ارکان نظام طاغوتی شاهی چنگ انداخته بودند و با زد و بند با اربابان قدرت و ثروت ، منابع داخلی (بانکها ) و حمایت قدرتهای استکباری یک امپراطور ی افسانه ای مالی برای خود و نزدیکان خویش فراهم آورده بودند و در واقع عمده ی در آمدهای نفتی کشور به جیب همین خاندان وابسته سرازیر می شد .وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد ، بسیاری از طاغوتیان غارتگر فرار را بر قرار ترجیح داده و برخی از اموال خود را که قابل انتقال نبودند ،‌مانند املاک و مستغلات را برجای گذاشتند .به همین دلیل بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی درست 17 روز پس از پیروزی یعنی در 9  اسفند57 فرمان تاسیس بنیاد مستضعفان را خطاب به شورای انقلاب با ااین اهداف صادر فرمودند:جمع آوری اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن سلسله ،تمرکز این داراییها در جهت خدمت به مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف در طریق ایجاد مسکن و کار و زمین.

 
دریا ::: چهارشنبه 87/11/23::: ساعت 12:13 صبح

بسیج محور سازندگی

 امروز بسیج عناصر مومن و فداکار ،‌علاوه بر دفاع مسلحانه از کشور و انقلاب  ،‌باید سازندگی کشور رانیز هدف دیگر خود قرار دهد . امروز،  روزی است که همه نیروها باید همه سرمایه های علمی ،‌فکری ، تخصصی ،‌تجربی، مادی و معنوی خود را همچون بسیجیان میدان جنگ ،‌پشت سر دولت به میدان سازندگی وارد کنند ؛ دولت به شکل بسیجی عمل کرده و نیروهای کار آمد بسیجی را به حضور در میدان سازندگی تشویق کند و با برنامه ریزی جامع ، جایگاه هر قشر و هر فردی را در جهاد بازسازی کشور معین کند ، و آحاد مردم نیز با ترجیح مصلحت سازندگی بر مصالح شخصی ،‌فداکارانه در این میدان مجاهدت کنند .

 

در دوران سازندگی ،‌اگر دولت بتواند مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله و نیز مشکلات تحمیل شده از سوی دشمنان خارجی رابر طرف ساخته و نظام اسلامی را پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی ملت بسازد – که به خواست خدا و دعای حضرت ولی ا...الاعظم (اروحنا الفداه ) خواهند توانست – بزرگترین ضربه بر استکبار جهانی وارد خواهد آمد که همواره می خواسته نظام اسلامی را ناتوان از اداره ی صحیح و کامل کشور معرفی کند و به همین منظور هم جنگ و دیگر مشکلات را بر کشور ما تحمیل می کرده است . پس ، پیروزی شما ملت رشید در امر بازسازی ، به معنای ناکامی استکبار و پیروزی انقلاب است ، و این مقصود جز با همکاری صمیمانه و همه جانبه مردم و صبر و عزم انقلابی آنان ممکن نیست . لذا به همان اندازه که دشمن بر جدایی میان قشرهای مردم و بالخصوص میان مردم و مسئولان اصرار می ورزد ، ملت باید بر همکاری و همدلی میان قشرهای مردم و بالخصوص میان دولت و ملت اصرار داشته باشند و با هوشیاری تمام ،‌القائات موذیانه دشمنان را شناخته ، در جهت مقابل آن حرکت کنند .

 

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در گردهمایی سراسری فرماندهان بسیج(سال 1368)  

 

در حقیقت بسیج می تواند در میدان سازندگی محور باشد وهم در میدان علم ، مقدم بر دیگران قرار گیرد . بسیج در همه جای کشور حضور دارد . در همه فعالیتها می تواند پیشرو باشد ، و روحیه بسیجی را نشان دهد و باید هم همین طور باشد . خیلی ها می خواستند بعد از تمام شدن جنگ ، چنین وانمود کنند که بسیج تمام شد . این ،‌یک تلقین شیطانی بود ، که شاید دستهای دشمن هم در آن بی تاثیر نبود . اما من عرض می کنم که بسیج تمام شدنی نیست . بسیج باید روز به روز توسعه پیدا کند و قوی شود . روحیه بسیجی و معرفت بسیجی باید فراگیر شود ،‌تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد – که همان بار هدایت الهی و سعادت انسانها ست – به سر منزل برساند . لذا بسیج تمام شدنی نیست .

 

 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان بسیج (سال 1371)   
دریا ::: جمعه 87/9/29::: ساعت 6:22 عصر

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 0


بازدید دیروز: 2


کل بازدید :5171
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<